Denmark DA
Skift land

EU-dækmærke: Støj

Vælger du lastvognsdæk med en god støjklassificering, formindskes din kørsels påvirkning af det omgivende miljø.

Det måler EU-støjkategorien

EU-kategorien måler dækkets eksterne støj, som afgives, i decibel.

Da mange personer ikke er fortrolige med decibelværdier, vises støjkategorien også. Den kategoriserer dækket i forhold til de kommende europæiske grænser for dækstøj.

  • 1 sort bølge: 3 dB eller mere under den fremtidige europæiske grænse
  • 2 sorte bølger: mellem den fremtidige europæiske grænse og 3 dB under
  • 3 sorte bølger: over den fremtidige europæiske grænse

Det betyder kategorierne

Decibelværdier måles på en logaritmisk skala. Det betyder, at en stigning på blot nogle få decibel har stor betydning for støjniveauet. Et dæk med en støjkategori på én sort bølge kan være op til fire gange så larmende, som et dæk med tre sorte bølger.

De viste mærkningsværdier tjener kun som eksempler. Værdierne for en bestemt dæktype/-størrelse kan variere.