Czech Republic CS
Změnit stát

Péče o vaše pneumatiky

Odborník na pneumatiky provádějící kontrolu – pravidelně kontrolujte vzorek svých běhounů

Kontrola běhounů pneumatik

Stav běhounu pneumatiky je jedním z ukazatelů dobrého stavu vozidla. Pravidelné kontroly všech čtyř pneumatik mohou pomoci diagnostikovat potenciální problémy, které mohou vyžadovat odborný zásah. Kontrolujte pneumatiky alespoň jednou měsíčně, jakož i před dlouhými jízdami a po nich.

Indicie, které je třeba hledat

Proužky opotřebení běhounu jsou viditelné: Tyto proužky z tvrdé pryže jsou navrženy tak, aby byly viditelné, jakmile dojde k opotřebení běhounu pneumatiky. Objeví-li se tyto proužky opotřebení běhounu, je čas zakoupit novou sadu pneumatik. Nejste-li si jisti, kde se nacházejí, všimněte si značky na bočnici, která vám ukáže, kde hledat.Měřič hloubky vzorku pneumatiky indikuje opotřebené běhouny: Podle evropských zákonů musí mít vzorek po celém obvodu pneumatiky hloubku alespoň 1,6 mm. Pro zimní pneumatiky doporučuje společnost Goodyear minimální hloubku vzorku 4 mm. Je vhodné koupit si levný měřič hloubky vzorku a zkontrolovat, zda vaše pneumatiky splňují zákonné minimum. Měření provádějte na vnitřní i vnější straně běhounu.V běhounu jsou zaraženy drobné předměty: Není neobvyklé, jestliže v běhounech uvíznou drobné předměty. Jsou-li uvázlé v drážce, opatrně je vyjměte, přičemž dbejte na to, abyste nepoškodili pneumatiku. Všimnete-li si předmětu, který vypadá, že prorazil pryž, jako například hřebíku, ponechte jej na místě, dokud nedojedete do opravny. Jinak s největší pravděpodobností skončíte s prázdnou pneumatikou.Pneumatiky jsou na vnější straně opotřebované: Všimnete-li si, že jsou pneumatiky opotřebované na obou hranách, je nejspíš zapotřebí je dohustit nebo zkontrolovat, zda neunikají. Pneumatiky ucházejí přirozeně, ale jízda na podhuštěných pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva a znamená pro vás vyšší riziko nehody. Kontrolujte tlak pravidelně. Zjistíte-li, že opotřebované okraje mají pouze přední pneumatiky, zřejmě příliš rychle projíždíte oblouky a zatáčky.

Nadměrné opotřebení ve středu běhounu: Opotřebovává-li se střed běhounu rychleji než vnější okraje, je možné, že jsou pneumatiky přehuštěny. To může zvyšovat riziko proražení pneumatiky. Zjistěte si specifikace výrobce, sežeňte si manometr a poté upusťte pneumatiku na doporučenou hodnotu tlaku.Nerovnoměrné opotřebení napříč jednou pneumatikou: Charakteristiky opotřebení na běhounu mohou upozornit na problémy jinde na vozidle. Zjistíte-li nerovnoměrně opotřebené plošky nebo holá místa, je zřejmě zapotřebí nechat vyvážit nebo seřídit kola. Holá místa někdy indikují, že jsou opotřebené tlumiče pérování. Poraďte se s odborníkem.Nerovnoměrné opotřebení napříč celou stopou pneumatiky: Pneumatiky se neopotřebovávají stejně rychle. Přední část vozidla nese motor a odvádí většinu práce spojené s řízením, takže pneumatiky na přední nápravě se opotřebovávají rychleji. Zdá-li se vám, že se opotřebovávají více než je běžné, měli byste si nechat zkontrolovat zavěšení kol. Je-li opotřebení větší na jedné straně vozidla než na druhé, je možná čas na seřízení.Pilovitá struktura na okrajích pneumatik: Zjistíte-li, že pneumatiky mají kolem okrajů pilovitý nebo roztřepený vzhled, je pravděpodobnou příčinou nepravidelné drhnutí o vozovku. To je znamení, že je třeba provést seřízení.