Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej na uvedenou adresu v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Goodyear Czech s.r.o.

Vyskočilova 1481/4

140 00, Praha 4

eshop@goodyear.cz

 

Věc:                 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Dne …………… jsem na internetových stránkách https://www.goodyear.eu/cs_cz/shop/ objednal/a následující zboží (služby):

 

-        …………….

 

Objednávka byla internetovým obchodem zaevidována pod číslem ……………….

 

Objednané zboží mi bylo doručeno dne ……………

 

Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu uvedeného zboží 

 

(služeb) a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………. Kč na 

 

bankovní účet číslo ………………/…………….

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele ………………………

 

Adresa spotřebitele ………………………

 

E-mail spotřebitele ………………………

 

V ……………… dne ……………

 

 

………………………

podpis spotřebitele