FleetOnlineSolutions

Service Line 24h

FleetOnlineSolutions

FleetOnlineSolutions е интернет-базираната система на Goodyear за управление на автопарка, създадена за нашите FleetFirst клиенти. Системата пази цялата информация, свързана с гумите на вашия камионен или автобусен автопарк и предлага бизнес и управленски доклади според вашите нужди. Надеждна и достъпна по всяко време, системата FleetOnlineSolutions помага на вас и вашия биснес да сте по-продуктивни и печеливши.

Базата данни на FleetOnlineSolutions осигурява информация за всяко превозно средство в автопарка, за локациите, договорените условия и политика за гумите - от пътната помощ и техническите инспекции до регенерирането и гаранциите. Това означава, че при нужда Goodyear доставчикът има необходимата информация, за да стартира работа веднага, намалявайки непродуктивното време за превозното средство.

Предимствата на системата са много: по-ефикасно управление на гумите, намалена бюрокрация, улеснено фактуриране и по-бързо обслужване на гарантирани цени. И тъй като FleetOnlineSolutions е универсална, уеб-базирана услуга, всяко обслужване ще отговаря на точните изисквания на клиента и на строгите стандарти на Goodyear - дори когато се случва в друга държава и на чужд език.

Ключови предимства

 • Бърз достъп до документацията относно гумите и услугите за тях
 • Показване и анализ на разходите, както и оптимален разход на километър
 • Намалени административни разходи
 • Паневропейска програма за по-голяма лекота при транзакциите и постоянство на цените и качеството на услугите
 • Много адаптивна, интернет-базирана система
 • Бърза и лесна за използване

Основни функции

 • Мениджърските доклади предоставят вярна и навременна информация
 • Основни бизнес показатели
 • Следване на политиката за поддръжка
 • Централизирано фактуриране
 • Регионална/национална/европейска система
 • Модели за заплащане според потреблението или цена на километър