Топъл Регенерат

  Топъл Регенерат

  Всяка основа е щателно инспектирана от Goodyear преди да бъде приета за регенериране. Всички основи, които не отговарят на стриктните изисквания и спецификации, биват отхвърлени. След успешно преминаване на инспекцията, старият протектор на гумата се премахва и каркасената основа се подготвя за регенериране.

  Процесът на топло регенериране за Goodyear TreadMax и Next Tread продукти включва поставянето на невулканизиран каучук върху подготвената каркасена основа.

  Дизайнът на протектора и маркировките на странѝцата се поставят след това докато гумата се намира в нагорещената матрица. Този процес е много сходен на процеса, който се използва при производството на нови гуми.

  Goodyear предлага три избора на клиентите, чиито гуми са достигнали дълбочина на остатъчния протектор, която позволява регенериране и основата на гумата е запазена.

  TreadMax

  Премиум производственият процес на топлия регенерат TreadMax е възможно най-сходен до оригиналния производствен процес на новите тежкотоварни гуми. За направата на регенерата се използват последно поколение каркаси на тежкотоварни гуми Goodyear с Max Technology, материали и дизайни на протектора, които са идентични на използваните в производството на нови гуми. Ето защо представянето, което топлия регенерат на Goodyear доставя е на същото ниво като на новите ни гуми.

  Надеждността на Goodyear TreadMax също е на нивото на нови гуми. Това е благодарение не само на материалите и процесите за направата на топлия регенерат Goodyear TreadMax, но и на внимателното селектиране на основите и множеството качествени проверки през производствения процес.

  Next Tread

  За да се произведе Next Tread гума, невулканизиран каучуков протектор се поставя на обработена основа. След това гумата се затопля в матрица, където се вулканизира и придобива нов дизайн на протектора. Когато процесът на топло регенериране е завършен, Goodyear проверява гумата. Тази последна инспекция има за цел да осигури, че само гуми, отговарящи на високите стандарти за качество на Goodyear напускат фабриката за регенерат.

  Гамата топли регенерати Next Tread допълва с доказани дизайни гамата премиум продукти. Регенератите Next Tread могат да се произведат, използвайки широк диапазон от каркасени основи на тежкотоварни гуми.

  Каркаси на клиента

  Старата гума е регенерирана от Goodyear чрез процес за топъл регенерат и се връща на клиента като TreadMax или Next Tread продукт. Клиентът заплаща единствено процеса на регенериране. Това е предпочитана опция от много автопаркове, които желаят да знаят цялата история на гумите си.

  Замяна на основи

  Старата гума е закупена от Goodyear и нов регенерат е продаден на клиента след това.

  Изкупуване на каркаси

  Старата гума се изкупува от Goodyear за регенериране и повторна употреба от друг автопарк.