Регенериране

    The Multiple Life of a Tire

    Възможност за регенериране

    Регенерирането на гумите е необходимост, ако операторите на тежкотоварни автопаркове държат да извлекат максимална икономическа полза от гумите си. То помага да се намали както цената на километър, така и цялостната цена на собствеността на гумите. Нашата визия е да предлагаме най- иновативните гуми и услуги за сухопътен транспорт. Услугите за регенериране на Goodyear са интегрална част от нашата философия. Със своя оптимален дизайн, премиум материали и висококачествена технология, процесът на регенериране на Goodyear допълва нашите нови продукти, за да даде цялостно решение на автопарковете. Регенератите дадат втори живот на премиум гумите. Представянето на регенератите е сходно с това на нови гуми и също толкова надеждно. Каквито и да са индивидуалните ви предпочитания или гуми, нашите услуги за регенериране ще отговорят на нуждите ви.

    Goodyear предлага две различни опции за регенериране: топъл регенерат в разновидностите TreadMax или Next Tread и студен регенерат, включващ UniCircle, UniWing и UniTac.