Конструкция на гумата

Характеристики

 1. Протектор
 2. Колани
 3. Страница
 4. Усилваща плат
 5. Инерлайнер
 6. Борд
 7. Пета
 8. Чипър
 9. Чейфър
 10. Вътрешна гума*
 11. Колан*

* Отнася се единствено за вътрешни гуми

Конструкция на гумата

Гумите са сложни продукти, съставени от каучукови смеси, текстил, стоманени основи и синтетични пълнители. Основните компоненти на радиалната структура, стоманената основа и коланите на гумите Goodyear са описани по-горе.