Опознайте вашата гума

Ширината на гумата

Ширината на гумата, в милиметри, измерена от странична стена до странична стена.

Пропорционално (аспектно) съотношение

Това е съотношението между височината на профила на гумата и широчината на профила, изразена като процент. Например, съотношение от 70 показва, че височината на профила на гумата е 70% от широчината на профила.

Диаметър на джантата

Диаметърът (височината) на колелото в инчове.
Индексът на натоварване на вашата гумата ви показва максималната ѝ товароподемност

Индекс на натоварване

Индексът на натоварване на вашата гумата ви показва максималната ѝ товароподемност. Важно е да изберете нова гума, която отговаря на препоръките на производителя.

Индексите на натоварване и скоростните индекси трябва да се разглеждат заедно, когато избирате гума. Ще намерите индекса на натоварване на настоящата ви гума на страничната стена, точно до диаметъра.

Скоростният индекс е максималната скорост, която гумата може има по закон

Скоростен индекс

Скоростният индекс е максимално разрешената по закон скорост за една гума, когато е с правилното налягане и в употреба при натоварване.

Mожете да проверите скоростния индекс на вашата гума, който е отпечатан върху страничната стена и е изразен от една буква. Гума със скоростен индекс J, например, има максимална скорост от 100 км/ч.

При закупуване на нови гуми е от съществено значение да съобразите скоростта им с възможностите за скорост на вашия автомобил.

Проверете максимално разрешената скорост, като въведете вашия скоростен индекс в приложението.

Разчитане на маркировката

Странѝцата на гумата показва цялата информация за гумата. Тя описва точно размера на гумата, нейната конструкция и нейните лимити за представяне. Голяма част от тази информация е задължителна и трябва да отговаря на международни изисквания.

В Европа е валидна европейската разпоредба ECE-R54 и всички гуми за търговски превозни средства със скоростен капацитет от 80 - 130км/ч носят "сервизно описание" в близост до маркировката, описваща размера на гумата.

Гумите Goodyear, произведени в Европа, Близкия Изток и Африка, носят маркировка “FRT” на странѝцата. “FRT” означава “Free Rolling Tire” ("свободно въртяща се гума") и е законово обозначение според резпоредба No 54 на UNECE, което индикира, че гумата е специално разработена и предназначена за осите на ремаркета или осите на превозни моторни средства, които са различни от предна управляваща и всички задвижващи оси.

Ето защо гумите за ремаркета с маркировка “FRT” трябва да се монтират единствено и само на оси на ремаркета , и никога на различни позиции. Goodyear няма да удовлетвори и не може да бъде подведена под отговорност за щети, свързани с неспазването на изискванията за монтажа на "FTR" гуми на точно определени оси.

Основните обозначения на гумата са показани

 1. Широчина на протектора (мм или инчове)
 2. Пропорционално (аспектно) съотношение SH / SD Радиална конструкция
 3. (R=Радиална)
 4. Диаметър на джантата (инчове)
 5. Индекс на натоварване (Макс. натоварване на единична ос)
 6. Индекс на натоварване (Макс. натоварване на сдвоена ос)
 7. Скоростен индекс
 8. Алтернативни товарни индекси при различни скорости
 9. TWI Индикатор за износване на протектора
 10. ECE Хомологация за експлоатация
 11. Дата на производство (седмица, година)
 12. Символ за съответствие с изискванията на Департамента по транспорта (DOT) на САЩ
 13. Шумово число - индикира, че гумата отговаря на изискванията на ECE