Етикет на гумата за ЕС: шум

Избирането на гуми за товарни автомобили с добра шумова категория намалява отражението върху околната среда, когато шофирате.

Какво измерва категорията на ЕС за шум

Категорията на ЕС измерва външния шум на гумата в децибели.

Тъй като много хора не са запознати със стойностите в децибели, „шумов клас“ също е показан. Това категоризира гумата по отношение на европейските лимити за шум.

  • 1 черна вълна: 3 dB или повече под европейския лимит
  • 2 черни вълни: между европейския лимит и 3 dB под него
  • 3 черни вълни: над европейския лимит

Какво означават категориите

Нивата в децибели се измерват по логаритмична скала. Това означава, че увеличение от само няколко децибела дава голямо отражение върху нивата на шума. Гума с шумов клас от три черни вълни може да бъде до четири пъти по-шумна от гума с една черна вълна.

Показаните стойности на етикетите са само примерни. Стойностите за определена серия или размер гуми може да се различават.