Slovenia SR
Promeni državu

Novosti Goodyear

 

U smeru zelene budućnosti. Razvojno-istraživačke inovacije preduzeća Goodyear pomažu da se gradi ekološki prihvatljiva budućnost

04-03-2008Grupa proizvoda: Poljoprivredno / industrijsko - 4x4 - Lako teretno - Radne mašine (OTR) - Vozilo - Kamion / autobus   Category: Događaji - Technology

Evropska komisija je dodelila nepovratna sredstva za istraživanje i razvoj preduzeću Goodyear. Pomenuta namenska sredstva su deo ekološkog programa LIFE Evropske unije (LIFE06 ENV/L/000118). Na ovom projektu Goodyear radi u tesnoj saradnji sa dva istraživačka partnera - italijanskim istraživačkim društvom Novamont i nemačkim proizvođačem automobila BMW.

Goodyear toward a greener future

Ženeva, Švajcarska, 4. mart 2008. – Inovativnost, neprekidan tok novih stvaralačkih zamisli, proizvoda i materijala, već više od 100 godina predstavlja jezgro delatnosti preduzeća Goodyear. Jedan od tekućih razvojno-istraživačkih projekata je inicijativa da se razvije pneumatik sa ultra malim otporom kotrljanja od materijala prijatnih za životnu sredinu.

Da bi podržala ovu inovativnu inicijativu, Evropska komisija je preduzeću Goodyear dodelila nepovratna sredstva za istraživanja i razvoj. Pomenuta namenska sredstva su deo ekološkog programa LIFE Evropske unije. Na ovom projektu Goodyear radi u tesnoj saradnji sa dva istraživačka partnera - italijanskim istraživačkim društvom Novamont i nemačkim proizvođačem automobila BMW.

"Ovaj projekat je jedna od pobuda preduzeća Goodyear da se razvijaju proizvodi sa manjim uticajem na životnu sredinu, ali ne na račun sigurnosti vozača", kaže Joe Zekoski, potpredsednik za globalni razvoj proizvoda i tehničke delatnosti preduzeća Goodyear. "Jedan od glavnih zadataka projekta je razvoj novog "bio" punila kao zamene za klasična punila koja se koriste u pneumaticima. Pomenuto novo punilo, koje će biti izrađeno od obnovljivih sirovina kao što je kukuruzni skrob, može imati bitan uticaj na životnu sredinu i dovesti do smanjivanja emisije CO2 u procesu proizvodnje", dodaje Zekoski.

Drugi zadatak projekta obuhvata produbljenu analizu konstrukcije pneumatika sa ciljem da se smanje gubici energije usled kretanja vozila. "Ovaj projekat ima sve mogućnosti da nas dovede do pneumatika koji će imati manji otpor kotrljanja, veću izdržljivost i kraći put zaustavljanja," kaže Zekoski.

Italijansko istraživačko društvo Novamont i Goodyear će se zajedno skoncentrisati na novo "bio" punilo i oceniti u kolikoj meri punilo može da se rasprši u recepturi pneumatika. U svetu nauke Novamont je priznat kao pionir u razvoju proizvoda od obnovljivih sirovina poljoprivrednog porekla kao što je, na primer, skrob.

Zajedno sa firmom BMW, partnerom na razvojnom području, Goodyear će razvijati recepture i testirati prototipove i optimalizovane konstrukcije pneumatika. "Stručno znanje i iskustvo firme BMW na području međusobnog uticaja pneumatika i vozila i sa tim povezani sigurnosni zahtevi i testiranje su važni sastojci za uspeh", kaže Zekoski.

Slika: Philip Owen, vođa jednince LIFE, na informativnoj sednici predstavlja LIFE+ na Green Week 2007 u Briselu.

Od čađi do kukuruza

Danas su čađ i silika najvažniji sastojci za ojačanje gumenih smeša za pneumatike. U procesu proizvodnje čađi, kao i silike, potrebni su neobnovljivi resursi kao što je sirova nafta, zato nastaju emisije CO2. Očkujemo da ćemo daljim razvojem bio-tehnologije za pneumatike moći delimično da zamenimo čađ i siliku novom generacijom bio-punila. Istraživačka delatnost na tom području trenutno se odvija u saradnji preduzeća Goodyear i njegovog istraživačkog partnera Novamont.

Cilj istraživačkog projekta je da se neobnovljivi sastojci za ojačanje gume delimično zamene bio-polimerima na bazi obnovljivih resursa i istovremeno postigne osetno smanjenje (do 30%) otpora kotrljanja pneumatika, čime bi se smanjili emisija CO2 i potrošnja goriva.

Delimična zamena silike i čađi (sada delovi recepture za gazeći sloj) drugom generacijom bio-punila je pristup koji obećava da će dovesti do smanjenja štetnog uticaja pneumatika na životnu sredinu. Prvi rezultati pokazuju da proizvodni proces novog bio-punila ima znatan pozitivan bilans. Sa svakim kilogramom proizvedenog bio-punila izbegavamo 0,62 kg CO2. Ukupna korist pri zameni 20% mase silike je do 8,2 g/km manje CO2, i to sa pneumatikom koji ima 30% manji otpor kotrljanja.

Manji otpor kotrljanja znači manju potrošnju goriva

Goodyear toward a greener future

Pored razvoja novih materijala, Goodyear istražuje i međusobni uticaj strukture i materiala, usavršava dezen i geometriju gazećeg sloja i poboljšava uglavljivanje pneumatika. Kombinacija istraživanja materijala i strukture predstavlja optimalan pristup razvoju inovativne zamisli pneumatika kojom bi se moglo postići smanjenje otpora kotrljanja za 30% i više.

Konačni cilj je da razvijemo pneumatik prijatniji za životnu sredinu sa specifičnim prednostima za korisnika, kao što su, na primer, manja potrošnja goriva, veća izdržljivost i kraći put zaustavljanja, a da to ne pogoršava bilo koji drugi parametar performansi i sigurnosti, na primer, prianjanje na suvoj i mokroj podlozi, otpornost na akvaplaning ili vodljivost.

Finansijski instrument ekološkog programa LIFE

Goodyear toward a greener future

Finansijski instrument za životnu sredinu LIFE, lansiran 1992. godine, predstavlja važan deo ekološke politike Evropske Unije. Specifičan cilj tog finansijskog instrumenta je da sufinansiranjem reprezentativnih projekata doprinese razvoju inovativnih tehnika i metoda. Po rečima Komisije, pomenuti projekti otkriće nove metode i tehnike za raznovrsno tretiranje evropskih ekoloških problema.