Slovenia SR
Promeni državu

Nega pneumatika

Provera pritiska u pneumaticima – vršite je redovno radi bezbednije vožnje i dužeg veka trajanja pneumatika

Održavanje odgovarajućeg pritiska u pneumaticima

Pritisak u pneumaticima može uticati na upravljanje vozilom, skretanje, kočenje i potrošnju goriva. Pneumatici sa neodgovarajućim pritiskom brže će se habati, a mogu i ugroziti vašu bezbednost.

Redovno proveravajte pritisak u pneumaticima

Čak i u idealnim uslovima pritisak u pneumatiku opada po stopi od oko 0,69 bara ili jednu funtu po kvadratnom inču (psi) za mesec dana. Ova stopa se povećava sa porastom temperature. Stoga pritisak u pneumaticima proveravajte najmanje jedanput mesečno i uzgred dobro osmotrite stanje gazećeg sloja pneumatika. Podatak o preporučenom pritisku pronaći ćete u priručniku za korišćenje vozila ili na bočnom zidu pneumatika.

Kako da proverite pritisak u pneumatiku

  1. Kupite manometar ili upotrebite manometar u lokalnoj radionici.
  2. Proveru vršite odmah ujutro, ili onda kad su pneumatici hladni. Pneumatici se tokom vožnje zagrevaju, što može uticati na očitavanje pritiska.
  3. Odvrnite kapicu sa ventila i postavite manometar iznad ventila. Normalno je da pritom začujete kratko šištanje.
  4. Očitajte pritisak na manometru i uporedite ga sa vrednošću preporučenog pritiska, vodeći računa o mernim jedinicama. Pritisak je označen najpre u barima.
  5. Podesite pritisak bilo uz pomoć kućnog kompresora, ili pneumatike napumpajte u lokalnoj radionici.
  6. Ponovo manometrom proverite pritisak i uporedite ga sa specifikacijama koje je naveo proizvođač.
  7. Vratite kapice ventila na sve pneumatike.

Ne zaboravite da prekontrolišete svaki pneumatik. Ako uočite znatan pad pritiska, vreme je da se obratite vulkanizeru za pomoć.

Pneumatik možda ispušta vazduh usled loše montaže na naplatak točka ili zbog neispravnog ventila.