Sweden SE
Ändra land

Nyheter från Goodyear

 

Mot en grönare framtid: Goodyears innovationer inom forskning och utveckling hjälper till att bygga en hållbar framtid

04-03-2008Produktgrupp: Jordbruk/industri - Fyrhjulsdrivna fordon - Lätt lastbil - Terräng - Bil - Lastbil/buss   Category: Evenemang - Technology

Europeiska kommissionen har beviljat Goodyear ett stort forsknings- och utvecklingsanslag för att stödja Goodyears forsknings- och utvecklingsarbete. Anslaget är del av EUs LIFE-Environment-program (LIFE06 ENV/L/000118). För det här projektet arbetar Goodyear i nära samarbete med två forskningspartners: det italienska forskningsföretaget Novamont och den tyska biltillverkaren BMW.

Goodyear toward a greener future

Genève, Schweiz, 4 mars 2008 – Innovation, det kontinuerliga flödet av kreativa nya idéer, produkter och material har varit kärnan i Goodyears verksamhet i över 100 år. Ett av Goodyears ständigt pågående forsknings- och utbildningsprojekt är ett initiativ att utveckla ett däck med extra lågt rullmotstånd med miljövänliga resurser.

Europeiska kommissionen har tilldelat Goodyear ett stort forsknings- och utvecklingsanslag för att stödja detta innovativa initiativ. Anslaget ingår i EUs LIFE-Environment-program. För det här projektet arbetar Goodyear i nära samarbete med två forskningspartners: det italienska forskningsföretaget Novamont och den tyska biltillverkaren BMW.

"Det här projektet är ett av Goodyears initiativ att utveckla produkter med minskad miljöpåverkan, utan att kompromissa med förarsäkerheten", sa Joe Zekoski, VD för Global Product Development & Technical Center Operations för Goodyear. "Ett av projektets huvuduppgifter är att utveckla ett nytt biologiskt fyllnadsmaterial som alternativ till traditionella fyllnadsmaterial som används i däck. Denna nya filler som görs från förnyelsebara resurser som majsstärkelse, kan få en stor inverkan på miljön och leda till en minskning av koldioxidutsläpp under produktionsprocessen", sa Zekoski.

Den andra uppgiften i projektet består av en djupanalys av ett däcks struktur med syfte att minska energiförlusten när ett fordon är i rörelse. "Det här projektet har potential att leda oss till däck med mindre rullmotstånd, bättre hållbarhet och kortare bromssträckor", säger Zekoski.

Tillsammans med Goodyear, kommer det italienska forskningsföretaget Novamont, att fokusera på utvecklingen av nytt biologiskt fyllnadsmaterial och bedöma dess användningsmöjligheter vid däckframtagning. Inom vetenskapen är Novamont erkänt som pionjär inom utvecklingen av produkter som hänför sig från förnyelsebara råmaterial av jordbruksprodukter som stärkelse.

Goodyear, kommer att tillsammans med utvecklingspartnern BMW, ta fram däckbeskrivningar och testa prototypdäcken och den optimerade däckstrukturen. "BMWs expertis när det gäller interaktion mellan däck och fordon och relaterade krav för testning och säkerhet, är en viktig tillgång för projektets framgång", säger Zekoski.

Bild: Philip Owen, ansvarig för LIFE Unit, presenterar en LIFE+-informationssession under Green Week 2007 i Bryssel.

Från kimrök till majs

Idag är kimrök och silika de främsta förstärkningskomponenterna som används i gummiblandningen för däcktillverkning. Produktionen av både kimrök och silika kräver icke återvinningsbara resurser som råolja och genererar koldioxidutsläpp. Med en vidareutveckling inom bioteknik för däck förväntar man sig delvis kunna byta ut kimrök och silika mot en ny generation av biologiskt fyllnadsmaterial. Dessa forskningsaktiviteter utförs för närvarande av Goodyear och dess forskningspartner Novamont.

Forskningsprojektet följer syftet att delvis ersätta icke förnyelsebara gummiförstärkande komponenter med biopolymerfyllning baserade på förnyelsebara resurser och samtidigt uppnå en betydlig minskning (upp till 30 %) av däckets rullmotstånd och på så sätt minska koldioxidutsläpp och bränsleförbrukningen.

Den delvisa ersättningen av silika och kimrök (idag i gummiblandningar) med andragenerationens biologiskt fyllnadsmaterial är lovande metoder för att minska ett däcks koldioxidpåverkan. De första resultaten visar att produktionsprocessen av de nya biologiska fyllnadsmaterialen ger en mer positiv koldioxidbalans: för varje kilogram av tillverkat biologiskt fyllnadsmaterial, sparar man 0,62 kg koldioxid. Den totala vinsten för ersättning av 20 % i vikt av silika ger en koldioxidminskning med upp till 8,2 g/km i ett däck med 30 % minskat rullmotstånd.

Mindre rullmotstånd innebär lägre bränsleförbrukning

Goodyear toward a greener future

Förutom utvecklingen av nya material undersöker Goodyear även samverkan mellan struktur och material och optimerar slitebanemönster och däckankare vad gäller design och geometri. Kombinationen av denna material- och strukturforskning är den bästa metoden för utveckling av en innovativ däckdesign som kan ge en minskning med 30 % eller mer av rullmotståndet.

Det ultimata målet: att utveckla ett mer miljövänligt däck med specifika konsumentfördelar som mindre bränsleförbrukning, bättre hållbarhet och kortare bromssträckor, utan att kompromissa med någon av de andra parametrarna för däckprestanda och -säkerhet som fäste på torrt och vått väglag, hantering av vattenplaning eller däckets väghållning.

Financial Instrument for the Environment LIFE

Goodyear toward a greener future

LIFE (The Financial Instrument for the Environment) som lanserades år 1992, är en viktig del av EUs miljöpolicy. LIFE-Environments specifika mål är att bidra till utvecklingen av innovativa tekniker och metoder genom att samfinansiera demonstrationsprojekt. Kommissionen sa att dessa projekt skulle visa på nya metoder och tekniker för att hantera en mängd olika miljöproblem som Europa ställs inför.